تحلیل فیزیک آزمون سنجش (۲۸ تیر ۹۸)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تحلیل سوالات فیزیک آزمون سنجش برگزار شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ که شامل ۳ فصل فیزیک پایه دهم است. سر فصل های این آزمون شامل: (فیزیک و اندازه گیری) ،  (کار، انرژی و توان) و  (ویژگی های فیزیکی مواد)

4
رایگان!