تحلیل فیزیک آزمون گزینه۲ (۲۱ تیر ۹۸)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تحلیل سوالات فیزیک آزمون گزینه۲ برگزار شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۸ که فیزیک پایه دهم ۲ فصل و فیزیک یازدهم ۱ فصل سهم داشتند. سر فصل های این آزمون شامل: (فیزیک و اندازه گیری) ،  (کار، انرژی و توان) و (الکتریسیته ساکن)

26
رایگان!