تحلیل فیزیک آزمون قلمچی(۴ مرداد ۹۸)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تحلیل سوالات فیزیک آزمون قلمچی برگزار شده در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۸ که فیزیک پایه دوازدهم ۱ فصل سهم داشتند. سر فصل های این آزمون شامل: (حرکت شناسی) ،

0
رایگان!

تحلیل فیزیک آزمون سنجش (۲۸ تیر ۹۸)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تحلیل سوالات فیزیک آزمون سنجش برگزار شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ که شامل ۳ فصل فیزیک پایه دهم است. سر فصل های این آزمون شامل: (فیزیک و اندازه گیری) ،  (کار، انرژی و توان) و  (ویژگی های فیزیکی مواد)

4
رایگان!

تحلیل فیزیک آزمون گزینه۲ (۲۱ تیر ۹۸)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تحلیل سوالات فیزیک آزمون گزینه۲ برگزار شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۸ که فیزیک پایه دهم ۲ فصل و فیزیک یازدهم ۱ فصل سهم داشتند. سر فصل های این آزمون شامل: (فیزیک و اندازه گیری) ،  (کار، انرژی و توان) و (الکتریسیته ساکن)

26
رایگان!