• پایه: دهم متوسطه

  • کتاب: فیزیک

  • فصل: اول

  • مبحث:‌چگالی | آلیاژ

  • منبع:‌ آزمون قلمچی سال ۱۳۹۷

  • تعداد تست این فصل در کنکور: ۱

  • فرمت فایل: MP4

  • مدت: ۲دقیقه و ۴۷ثانیه

مطالب مرتبط

گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم