• پایه: دهم متوسطه

  • کتاب: فیزیک

  • فصل: اول

  • مبحث:‌چگالی | آلیاژ

  • منبع:‌ آزمون قلمچی سال ۱۳۹۶

  • تعداد تست این فصل در کنکور: ۱

  • فرمت فایل: MP4

  • مدت: ۲دقیقه و ۲۶ثانیه

مطالب مرتبط

گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم