• پایه: دهم متوسطه

  • کتاب: فیزیک

  • فصل: اول

  • مبحث:‌چگالی | آلیاژ

  • منبع:‌ آزمون گزینه۲ سال ۱۳۹۷

  • تعداد تست این فصل در کنکور: ۱

  • فرمت فایل: MP4

  • مدت: ۱دقیقه و ۱۳ثانیه

مطالب مرتبط

گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم