تست ۱۶۷ آزمون قلمچی سال ۱۳۹۷ حرکت شناسی فصل اول فیریک پایه دوازدهم


  • پایه: دوازدهم متوسطه

  • کتاب: فیزیک

  • فصل: اول

  • مبحث:‌حرکت شناسی

  • منبع:‌ آزمون قلمچی سال ۱۳۹۷

  • تعداد تست این فصل در کنکور: ۳

  • فرمت فایل: MP4

  • مدت: ۳دقیقه و ۲۲ثانیه

مطالب مرتبط

گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم