تست ۱۶۲ آزمون قلمچی ۴ ابان سال ۱۳۹۷ حرکت شناسی فصل اول فیریک پایه دوازدهم


  • پایه: دوازدهم متوسطه

  • کتاب: فیزیک

  • فصل: اول

  • مبحث:‌حرکت شناسی

  • منبع:‌ آزمون قلمچی ۴ ابان سال ۱۳۹۷

  • تعداد تست این فصل در کنکور: ۳

  • فرمت فایل: MP4

  • مدت: ۲دقیقه و ۳۳ثانیه

مطالب مرتبط

گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم
گزینه دو چگالی آلیاژ فصل اول فیریک دهم