کلیپ‌های حل تست

حل تست‌ فیزیک آزمون‌های قلمچی، گزینه دو، سنجش و جزوه
به صورت کلیپ‌های کوتاه

نمونه سوال

نمونه سوال فیزیک به صورت تستی و تشریحی
در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم

خلاصه نویسی

خلاصه‌ نویسی مناسب برای امتحانات، جمع بندی
در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم

سعید حاجی مقصودی

مدرس فیزیک

سعید حاجی مقصودی | فیزیک

مهندسی مکانیک و رتبه برتر کنکور

مدرس رتبه‌های برتر در سال‌های اخیر (مدرس رتبه۱۴ و درصد۱۰۰ فیزیک در سال ۱۳۹۷)

مدرس DVD‌های آموزشی اندیشه

مدرس مدارس و مراکز آموزشی:

راه‌اندیشه تهران، کاغذ‌طلایی پردیس تهران، قلمچی تهران، هدف کرج، مدرسه  فردا کرج، متانت فردیس،
ابن‌سینا سمنان، گام کرمان، معراج‌اندیشه بندرعباس،

مولف کتاب حرف آخر

طراح آزمون‌های قلمچی